Orang Pertama Yang Berserah Diri


Morey berkata : Siapakah yang pertama kali Islam ? Ibrahim (Qs.2:127-133, Qs.3:67) ataukah Musa (Qs.7:143) ?

Dalam Qur’an ada beberapa ayat yg menyatakan tentang siapa yang ber-Islam, antara lain :

Muhammad (Qs.6:14,163)
Musa (Qs.7:143)
Beberapa orang Mesir (Qs.26:51)
Ibrahim (Qs.2:127-133, Qs.3:67)
Adam, yaitu manusia ciptaan pertama, yg menerima wahyu dari Allah Muslim (Qs.42:51)

JAWABAN

Quran 6:14
Katakanlah: “Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yg menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi Makan dan tidak memberi makan?” Katakanlah: “Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi ORANG YG PERTAMA KALI MENYERAH DIRI (kpd Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik.”


ORANG YG PERTAMA KALI MENYERAH DIRI (kpd Allah) = AWWALA MAN ASLAMA

Quran 6:162
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 163. tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yg diperintahkan kpdku dan aku adalah ORANG YG PERTAMA KALI MENYERAH DIRI (kpd Allah)”.

ORANG YG PERTAMA KALI MENYERAH DIRI (kpd Allah) = AWWALUL MUSLIMIIN

Perintah “Katakanlah” dlm kedua ayat di atas memakai kata “Qul” (maksudnya, “Katakanlah, hai Muhammad). Beliaulah yg pertama-tama jadi orang Islam (Muslim) di antara umatnya.

Quran 7:143
Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dgn Kami) pada waktu yg telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kpdnya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kpdku agar aku dapat melihat kpd Engkau”. Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, Maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku”. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kpd gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Dia berkata: “Maha suci Engkau, aku bertaubat kpd Engkau dan aku ORANG YG PERTAMA-TAMA BERIMAN”.

ORANG YG PERTAMA-TAMA BERIMAN = AWWALUL MU’MINIIN

Quran 26:50
mereka berkata: “tidak ada kemudharatan (bagi kami); Sesungguhnya Kami akan kembali kpd Tuhan Kami, 51. Sesungguhnya Kami Amat menginginkan bahwa Tuhan Kami akan mengampuni kesalahan Kami, karena Kami adalah ORANG-ORANG YG PERTAMA-TAMA BERIMAN “.

ORANG-ORANG YG PERTAMA-TAMA BERIMAN = AWWALUL MU’MINIIN

Kedua ayat di atas ini ttg Musa a.s. dan para tukang sihir Firaun. Musa a.s. ingin melihat Tuhan, tetapi ternyata tidak bisa, bahkan pingsan. Setelah sadar, beliau bertaubat (dari meminta sesuatu yg bukan ahlinya), dan beliau mengatakan, “aku ORANG YG PERTAMA-TAMA BERIMAN” (ttg Allah Yg Maha Gaib, tidak bisa dilihat oleh makhluk-Nya). Demikian juga para tukang sihir Firaun yg sadar setelah kekalahan mereka terhadap Musa a.s. dan berkata, “Kami adalah ORANG-ORANG YG PERTAMA-TAMA BERIMAN” (dari kelompok Firaun).

Perhatikan: Kedua ayat ini menyatakan masalah IMAN (percaya), bukan ISLAM (menyerah). Jadi, kedua ayat ini TIDAK BISA DIPERTENTANGKAN dg ayat Quran 6:14 & 162. Sedangkan yg dimaksud PERTAMA-TAMA adalah di antara kelompoknya, bukan di antara makhluk ciptaan Allah.

Quran 3:67
Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang YG LURUS LAGI BERSERAH DIRI (kpd Allah) dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.

YG LURUS LAGI BERSERAH DIRI = HANIIFAN MUSLIMAN

Dlm ayat ini, Ibrahim tidak dinyatakan sebagai “ORANG YG PERTAMA KALI MENYERAH DIRI (kpd Allah)”. Lalu, apanya yg bertentangan? Karena memang tidak ada pertentangan.

Quran 42:51
dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dgn Dia kecuali dgn perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dgn mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kpdnya dgn seizin-Nya apa yg Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini berbicara ttg bagaimana wahyu itu diturunkan, bukan ttg pertama kali berserah diri kpd Allah. Apanya yg kontradiktif ? Tidak ada kontradiksi

Nyatanya memang Adam yg pertama-tama ber-Islam dari seluruh umat manusia yg pernah ada di atas bumi karena dialah manusia pertama.

Quran 3:33
Sesungguhnya Allah telah memilih ADAM, NUH, KELUARGA IBRAHIM dan KELUARGA IMRAN melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), 34. (sebagai) satu keturunan yg sebagiannya (turunan) dari yg lain. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kesimpulan: Semua nabi yg diutus Allah membawa syariat Islam (penyerahan diri kpd Allah), dan mereka masing-masing adalah ORANG YG PERTAMA-TAMA MUSLIM (BERSERAH DIRI KPD ALLAH) DI ANTARA UMATNYA MASING-MASING. Dan tentu saja yg PERTAMA-TAMA BERIMAN di antara makhluk Allah adalah para malaikat:

Qs :Ali Imran 18
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yg berhak disembah), Yg menegakkan keadilan. PARA MALAIKAT dan orang-orang yg berilmu (juga menyatakan yg demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yg berhak disembah), Yg Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Catatan: Ayat-ayat yg dipertentangkan adalah ayat-ayat ttg IMAN dan ISLAM. Orang yg ber-IMAN (percaya kpd Allah) sudah pasti dia ber-ISLAM (tunduk/berserah diri kpd Allah), tetapi orang yg ber-ISLAM belum tentu sudah ber-IMAN.

Quran 49:14
Orang-orang Arab Badui itu berkata: “KAMI TELAH BERIMAN.” Katakanlah (hai Muhammad kpd mereka): “KAMU BELUM BERIMAN, tapi katakanlah ‘KAMI TELAH TUNDUK’, karena IMAN ITU BELUM MASUK KE DLM HATIMU; dan jika kamu taat kpd Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini menegur perkataan orang-orang Arab Badui ketika BARU MASUK ISLAM mereka berkata “KAMI TELAH BERIMAN.” Orang yg sudah membaca dua kalimat syahadat disebut sudah MUSLIM (ORANG YG TUNDUK), tetapi IMANnya belum mantap benar.

Sekali lagi tidak ada pertentangan dalam Qur’an seperti yang dikatakan oleh Robert A. Morey. Dan sekali lagi Misionaris sekaliber Robert A. Morey menunjukan lagi kebodohannya.

Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

sumber: Next Misionaris

Enhanced by Zemanta
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s